Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vår kommun » Samverkan och samarbetspartners  » Regionförbundet i Jönköpings län
Huvudmeny

Regionförbundet i Jönköpings län

Regionförbundet Jönköpings län är den politiska arenan för samverkan och regional utveckling. I Regionförbundet samverkar länets 13 primärkommuner och Landstinget.

Regionförbundets uppdrag från regeringen är att ta tillvara regionens möjligheter och främja hållbar utveckling och tillväxt.  Förbundet ska samla regionen samt stödja och driva utvecklingsarbetet mot ett snabbare, öppnare och smartare län.

Regionförbundets verksamhet omfattar fem strategiska områden:

  • Livsmiljö och attraktivitet
  • Kommunikationer
  • Näringsliv
  • Arbetsmarknad och kompetensförsörjning
  • Internationell samverkan

Från den 1 januari 2010 finns dessutom Primärkommunala nämnden (PKN) inom Regionförbundet, för att samordna primärkommunal verksamhet inom områdena Social välfärd, Personalutveckling och Utbildning.
Läs mer om Regionförbundet i Jönköpings län

Senast kontrollerad: 2011-09-21.
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]