Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Startsidan » Vatten, avlopp och renhållning
Huvudmeny

Vatten, avlopp och renhållning

Ansvaret för de kommunala vatten- och avloppsverken, samt avfallsverksamheten i Aneby kommun, ligger hos Aneby Miljö & Vatten AB (Amaq) ett av kommunen helägt bolag. De tillhandahåller även fjärrvärme i Aneby samhälle.  
Läs mer om vilka tjänster Amaq erbjuder på www.amaq.se 

Tillsynsnämnden

Kommunens Tillsynsnämnd har tillsyn över att avfallshantering och renhållning sker enligt gällande lagstiftning och kommunala föreskrifter. Det sker bland annat genom tillstånd, inspektioner och rådgivning om exempelvis kompostering och källsortering. 
Läs mer om de kommunala avfallsföreskrifterna här

Kretsloppsgården och återvinningscentralen

På Riktvägen 5, Skärsjö industriområde omedelbart söder om Aneby (vägvisning från förbifarten på riksväg 132) finns kretsloppsgården och återvinningscentralen.

Kretsloppsgården, som vuxit fram på Skärsjö industriområde, är skapad med målsättning att åstadkomma en bättre hantering av kommuninvånarnas avfall. Istället för att lämna allt restavfall till deponi finns möjligheten att sortera, återvinna och återanvända avfallet. Kretsloppsgården utgör också en hörnsten i kommunens arbetsmarknadsåtgärder.

Restavfall som lämnas men som bedöms ha värde för någon annan tas omhand. I en verkstad på området rustas möbler upp, två trasiga cyklar kan till exempel bli en hel.

Senast kontrollerad: 2017-06-07.

Secondhandbutiken Brunnsboden på Kretsloppsgården

Brunnsboden

Det som lämnas in och kan återanvändas hamnar i butiken på Kretsloppsgården till försäljning. Här hittar du både husgeråd, möbler, böcker, prydnadssaker och mycket annat. Ett fantastiskt ställe att fynda på.

Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]