Invasiva arter: Gul skunkkalla och Signalkräfta

Bild

Till vänster i bild en Signalkräfta, till höger i bild Gul skunkkalla

I en serie nyheter uppmärksammar vi invasiva arter som är viktiga att hålla koll på. I denna text kan du läsa mer om Gul Skunkkalla och Signalkräfta.

Signalkräftan – smaklig men smittsam

Signalkräftan är en invasiv art som bär på kräftpest vilket är dödligt för vår inhemska flodkräfta. Du känner igen den på den vita fläcken vid tumgreppet på klorna och att den saknar taggar mellan huvud och ryggsköld.

Hur stoppar du spridning av signalkräfta?

  • Sätt inte ut eller flytta signalkräfta.
  • Följ reglerna för kräftfiske.
  • Desinficera kräftfiskeredskap och annan utrustning.

Gul Skunkkalla – underskön men dominant.

Gul skunkkalla är en invasiv och förbjuden växt som tar över när den kommit ut i naturen. Den behöver tas bort innan den skadar den biologiska mångfalden där den växer.

Hur stoppar du spridningen av signalkräfta?

  • Rapportera fynd till invasivaarter.nu
  • Gräv bort den på egen mark innan den blir stor och tung.
  • Ta hand om avfallet på rätt sätt - kontakta din kommun för vad som gäller där du bor.

Här kan du läsa mer:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2023