Eldningsförbud i hela Jönköpings län

Närbild på en stor brasa men en orange färg över hela bilden. 

Eldningsförbud i Aneby kommun

Från och med i dag 30 maj 2023 gäller eldningsförbud i hela Jönköpings län.

Eldningsförbud innebär förbud mot eldning i skog och mark. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och
annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar och så vidare).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Iordningsställd plats kan vara en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material (t ex betongkonstruktion eller stensättning) samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.

Förbudet gäller från 30 maj 2023 kl. 10:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Aneby kommun, räddningstjänsten. Kontakt i dessa fall Räddningstjänsten för mer information.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2023