Grundsärskola

Utbildningen i särskolan syftar till att ge dig med utvecklingsstörning en anpassad utbildning utifrån dina egna förutsättningar. Så långt det är möjligt motsvarar utbildningen den som ges i grundskolan och gymnasieskolan. Kommunen erbjuder även vuxenstudier, för dig som gått färdigt gymnasiesärskolan.

I grundsärskolan anpassas utbildningen för att den så mycket som möjligt ska motsvara grundskolans. Grundsärskolan består av utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också bestå av ämnen enligt grundskolans kursplaner. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan.
Läroplan för grundsärskolan, Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom grundsärskolan finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i grundsärskolans olika ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden; estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning. Träningsskolan finns på Parkskolan.

Mottagande i grundsärskolan

Det är viktigt att de elever som har rätt till grundsärskola får den möjligheten. Därför görs en utredning av eleven innan han eller hon får erbjudande om att börja i grundsärskola. Utredningen omfattar en pedagogisk, psykologisk medicinsk och social bedömning. Samråd med dig som förälder sker när utredningen görs.

Kontakt

 • Barn- och utbildningsavdelningen

  Förskola, grundskola, särskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021