SAMSA

Det har startats ett projekt med syftet att utveckla samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Aneby Kommun för att höja den generella utbildningsnivån hos arbetssökande i kommunen och därmed ge förutsättningar för att på sikt förbättra matchningen på arbetsmarknaden och underlätta kompetensförsörjningen.

För att bygga vidare på detta så har Aneby Kommun startat upp en SAMSA grupp som består av medarbetare från Sociala avdelningen (SOA) och Barn och Utbildnings avdelningen(BUA) som tillsammans med övriga myndigheter Försäkringskassan (FK) & Arbetsförmedlingen (AF) jobbar med uppsatta mål.

Är du under 25 år

SAMSA vänder sig till alla åldrar men har ett stort fokus på dig mellan 16-25 år, nyanlända och personer som uppbär försörjningsstöd och som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill hjälpa dig att komma närmare fortsatta studier eller arbete. Vårt mål är att du ska bli självförsörjande och inte vara beroende av föräldrar, ekonomiskt bistånd eller andra bidrag.

Vi vill stötta dig att hitta något meningsfullt att göra på dagarna. Vi erbjuder olika insatser som kan hjälpa dig till studier eller arbete i framtiden. Hos oss får du möjlighet att jobba med dig själv och reda ut vad du vill i framtiden. Tillsammans gör vi upp en plan framåt utifrån dina behov och förutsättningar.

Vi erbjuder individuellt stöd utifrån vad du vill

  • Bara prata
  • Hitta mål och motivation
  • Studie- och yrkesvägledning mot en studieform som passar just dig
  • Hjälp att komma i aktivitet och sysselsättning utifrån dina förutsättningar
  • Få kunskap om arbetsmarknaden
  • Tillträde till olika insatser som kommunen och andra myndigheter erbjuder
  • Följa med på studiebesök utifrån vad du är intresserad av
  • Stöd och hjälp i kontakt med andra myndigheter

Hur fungerar det?

Man kan själv eller med stöd av anhörig ta kontakt via kommunens växeltelefon 0380-461 00 eller maila era uppgifter till oss så kontaktar vi dig samsa@aneby.se.

Man kan även bli remitterad via sin socialsekreterare på socialförvaltningen eller andra verksamheter inom Aneby Kommun.

Vi bokar en tid för information och om du känner dig positiv till insatsen en inskrivning i verksamheten. Efter inskrivning gör vi en kartläggning och tillsammans en handlingsplan som passar dina behov och förutsättningar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 maj 2022