Information om el- och energi


Bild

Bild på kraftnät med himmel i bakgrunden.

Aneby kommun har, precis som övriga kommuner, regioner och statliga myndigheter i landet, fått i uppdrag att vidta energibesparande åtgärder för att undvika störningar eller avbrott i elnätet. Kommunens verksamheter förbrukar 3 miljoner kilowattimmar varje år.

På denna sida hittar du samlad och uppdaterad information om el- och energifrågan.

Aneby kommun har arbetat med att sänka energiförbrukningen för gatubelysning under en längre tid, bland annat genom tidstyrd belysning och justering av ljusinställningar. I dagsläget ligger denna förbrukning på ca 250 000 kilowattimmar per år vilket kan jämföras med ca 720 000 kilowattimmar under 2011. Under 2014-2015 genomfördes ett byte av äldre ljuskällor vilket resulterande i en sänkning från ca 550 000 kilowattimmar till ca 260 000 per år.

Tekniska enheten har på senare år genomfört omfattande energibesparingsinsatser i kommunens fastighetsbestånd. Så gott som samtliga fastigheter i tätorten är anslutna till fjärrvärme. Ventilationsaggregat och värmeväxlare har bytts ut i flera verksamheter. Flera fastigheter har även fått nya fönster med isolerglas monterade. Kommunen har i samband med ny- eller ombyggnationer etablerat solcellsanläggningar på fyra av kommunens fastigheter de senaste åren.

Flera större investeringar är redan nu planerade som ska sänka energiförbrukningen ytterligare. Bland annat kommer ytterligare installationer av solcellsanläggningar att göras samt fortsatt utbyte av ventilationsaggregat och värmeväxlare samt byte av inomhusbelysning till LED.

Kommunens energi- och klimatrådgivare erbjuder kostnadsfri och opartisk rådgivning om uppvärmningssystem.

Du, som privatperson, företagare eller förening/organisation, kan vända dig till din kommunala energi- och klimatrådgivare om du har frågor kring hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivning

Boo Nordin
E-post: boo.nordin@tranas
Telefon: 072-141 08 83 Länk till annan webbplats.

Länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2022

Kontakt

 • Tekniska enheten

  Fastigheter, gata, park, kost och städ.

  0380-466 01

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby