Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar. I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

Förbud för EU-listade arter

Idag finns det 66 EU-listade växter och djur, som anses vara ett så stort problem att EU-länderna måste hjälpas åt.

Tolv av dem finns etablerade i Sverige, ytterligare åtta förekommer sporadiskt i landet.

Detta får du inte göra med invasiva arter upptagna på EU:s förteckning, enligt EU-förordning (1143/2014).

  • Importera
  • Sälja
  • Odla
  • Föda upp
  • Transportera
  • Använda
  • Byta
  • Släppa ut i naturen
  • Hålla levande

Sedan 1 augusti 2018 finns det svenska regler som kompletterar EU-förordningen. De innebär bland annat att ansvariga myndigheter kan få tillgång till privat mark för att utföra bekämpningsåtgärder, samt att det som redan är förbjudet enligt EU-lagstiftningen är straffbart.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om invasiva främmande arter och hur du kan rapportera om du sett en av dessa arter samt hur du hanterar avfall från din trädgård.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 december 2020