Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för att kontrollera att gällande lagstiftning följs, bland annat på områdena miljöskydd och livsmedel. Det är miljöenheten som utför tillsyn och kontroller på samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2022

Kontakt