Ovanligt friska medarbetare

I Aneby kommun lyfts arbetsglädje och friska medarbetare fram som framgångsfaktorer för att kommuninvånarna ska ges bästa möjliga service. Nöjda medarbetare bidrar också till att vara ambassadörer för kommunen.

Logga, ovanligt friska medarbetare i Aneby kommun. 

Känslan av samhörighet

Känslan av samhörighet bland kommunens medarbetare bidrar till det förebyggande friskvårdsarbetet. Det finns ett friskvårdsnätverk i kommunen och utifrån medarbetarnas tankar och idéer ska nätverket samordna aktiviteter riktade till alla medarbetare.

Friskvårdspeng

Aneby kommun har en friskvårdspeng för sina anställda. Friskvårdspengen är 500 kronor per person och år.

Kontakt

 • Aneby kommun

  Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

  0380-461 00

  info@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021