Det är gratis att låna på Aneby bibliotek. Du får ditt lånekort vid ditt första besök hos oss. Lånekortet är en personlig värdehandling. Du ansvarar för det som lånats på ditt kort. Om du förlorar ditt lånekort ska det spärras; kontakta biblioteket. Genom att skriva under ditt lånekort accepterar du våra låneregler samt att vi behandlar dina personuppgifter.

Låneregler

Lånetid

Böcker: 28 dagar
Böcker med reservationskö: 14 dagar
Fjärrlån: Varierar beroende på det långivande biblioteket

Du får ett kvitto på de medier du lånat och datum när de ska återlämnas. Vårdnadshavare är ansvarig för barns lån. Barn under 18 år måste ha vårdnadshavarens tillstånd för att få lånekort.

Reservera

Du kan reservera medier som inte finns inne. Vi meddelar dig via e-post eller vanlig post när boken kommer in.

Omlån

Du kan själv låna om medier innan lånetiden har gått ut, om de inte är reserverade. Det gör du genom att logga in i vår katalog med ditt lånekortsnummer och pinkod, eller genom att ta kontakt med personalen.

Förseningsavgift

Om medierna lämnas in för sent får du betala en avgift. Om du har meddelat oss din e-postadress får du först en övertidsvarning några dagar innan lånet går ut. Har du inte registrerat en e-postadress är det första meddelandet du får påminnelse 1 som skickas via post. Glöm inte att meddela oss din nya adress om du flyttar så att informationen kommer fram till dig.

Avgifter

Försenat material:

Om du inte lämnar tillbaka medierna inom en vecka efter förfallodatum skickar biblioteket ut en första påminnelse. En vecka efter första påminnelsen skickas en andra påminnelse. Två veckor från andra påminnelsen skickas den tredje påminnelsen och låntagaren blir ersättningsskyldig för ej återlämnade medier. Skulden består av bibliotekets bokens pris samt en administrativ avgift på 55 kronor. Har du en innestående skuld på över 100 kronor blir kortet spärrat tills skulden är betald.

Avgifter för borttappade/förstörda böcker:

Betala

Nästan allt på biblioteket är gratis, men eventuella avgifter vid försening och fjärrlån samt kopior betalar du enkelt i samband med ett besök på biblioteket. Du kan betala både med kontanter och swish.

Med swish kan du betala både på biblioteket och hemifrån. Numret är 123 001 95 21. Märk betalningen med vad den gäller, som försening, fjärrlån, kopior etc. Tänk bara på att det kan dröja lite innan vi tar bort skulden från ditt konto, om vi inte är på plats när du swishar, eftersom vi får kännedom om betalningen i efterhand.

Kopiering, scanning och utskrifter

Vi kan hjälpa dig att kopiera, scanna och skriva ut A4 mot en avgift:

Inköpsförslag

Välkommen med ditt inköpsförslag, maila bokens titel, författare samt ditt lånekortsnummer till: biblioteket@aneby.se

Fjärrlån

Det som vi inte kan köpa in själva kan vi istället oftast fjärrlåna från ett annat bibliotek. Ett fjärrlån kostar 20 kronor per bok. Du får räkna med att det tar ungefär en vecka från det att du beställer boken tills den kommer till biblioteket. Då får du en avisering via e-post eller brev från oss. Du kan fjärrlåna max fem böcker samtidigt. Det är det långivande biblioteket som avgör hur lång lånetiden blir. Försenade fjärrlån medför en avgift på 10 kronor per bok och dag.

Välkommen med din beställning på fjärrlån, maila bokens titel, författare, utgivningsår samt ditt lånekortsnummer till: biblioteket@aneby.se