Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Huvudmeny
Fågelholk vid fågeltornet vid RalångenEtt gott liv i en hållbar kommunBlåbär

Granskning detaljplan för kvarteret Rödklinten m.fl. i Aneby tätort

2017-12-13
Rödklinten

Kvarteren Rödklinten och Röllikan omfattas av prickmark vid gränsen till kommunens fastighet, i gällande detaljplan med bestämmelsen Allmän platsmark, Park. Prickmarken (mark där byggnad inte får uppföras) upptar en sträcka på sex meter längs fastighetsgräns och detta är en relativt stor yta av respektive fastighet. Denna restriktion innebär svårigheter att på lämplig plats uppföra en komplementbyggnad och därmed använda tomtmarken på bästa sätt.

Planförslaget innebär främst en minskning av prickmark från sex meter till en meter.  

 

Läs och ta del av planförslaget under ’Pågående planarbeten’

 

Granskning av detaljplan för stationsområdet i Aneby tätort

2017-12-13
järnväg

För Aneby kommun är det av stor vikt att kunna möjliggöra företagande och verksamhetsutveckling i anknytning till Aneby stationsområde och därmed också främja ett ökat användande av kollektivtrafik samt ökad gång- och cykeltrafik. Södra stambanan är en stor tillgång för kommunen och för många verksamheter är närheten till järnvägen mycket positiv för många verksamheter. Ett utökat och förbättrat användande av stationsområdet i Aneby tätort är nödvändigt för kommunens framtida utveckling. Ta del av planförslaget under 'Pågående planarbeten'

 

Samrådsremiss av gång- och cykelplan för Aneby tätort

2017-12-10
bike

Gång- och cykelplanen är ett steg i arbetet med att begränsa klimatpåverkan i kommunen. Den är också en viktig del i arbetet för en bättre folkhälsa. Nu finns förslag till gång- och cykelplan ute på remiss för allmänheten. Läs och ta del av planförslaget under ’Pågående planarbeten’

 

 

2017 års lucia

2017-12-05
Lucia 2017 Aneby

Här är årets luciatåg i Aneby kommun. Tisdag den 12 december är det kröning av lucia i Svenska kyrkan Aneby, kl. 18:00. Under luciadagen den 13 december lussar de runt på företag.

Här kan du själv komma och se luciatåget den 13:e december: 
J3 köket kl. 12:15
Biblioteket kl. 15:30
ICA Lönnen kl. 16:00

Välkommen!

 

Årets psykiatrivecka

2017-11-13
Psykiatriveckan 2017
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]