Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Huvudmeny
Anebydagen 30 maj

Skolan i Aneby med som bra exempel när utbildningministern Gustav Fridolin besöker länet

2015-05-25
Utbildningsministern Gustav Fridolin kantas av

Kommunstyrelsens ordförande Lars Erik Fälth tillsammans med utbildningsministern Gustav Fridolin,  barn- och utbildningschefen Bo Rofors och barn- och utbildningsutskottets ordförande Robert Jansson 

Alla kommuner i länet var under måndagen inbjudna av utbildningsdepartementet för en regional träff om skolutveckling. Aneby var den kommun som lyftes fram som ett gott exempel efter de goda resultaten som man fått i SKL:s rapport öppna jämförelser.   

 

Vill du bli miljönär?

2015-05-25
Logotyp Miljönar

Du kan ansöka om att få din egen verksamhet miljönär-märkt.

Vi vill uppmärksamma den nationella kampanjen Miljönär-vänlig som Amaq och Aneby kommun kommer delta i genom att informera, tipsa och ge inspiration till att förebygga avfall. 

Förr eller senare blir allt vi köper ett avfall. Med ganska enkla åtgärder kan var och en av oss minska mängden avfall.

Läs mer om vad du kan göra för att minska mängden avfall

 

Aneby växer - vi behöver bostäder

2015-05-25

Med den högsta befolkningssiffran på 10 år i kommunen och ett födelseöverskott på 12 barn så ser det ut som att trenden med minskad befolkningsmängd har vänt i kommunen.

Läs mer och se vad media skriver

 

Qom Ut på biblioteket!

2015-05-22

I samband med Qom Ut-festivalen i Jönköping lyfter Aneby bibliotek, och övriga bibliotek i regionen, fram litteraturtips, bland annat med tema HBTQ och normkritik. Nedan följer ett axplock av de titlar som finns tillgängliga på Aneby bibliotek.

Välkommen in på biblioteket för att låna och läsa mer 

 

Aneby är bäst bland landets små kommuner med att arbeta med klimatanpassning

2015-05-22

Svenska Miljöinstitutet tillsammans med branschorganisationen Svensk Försäkring har genomfört en kartläggning av kommunernas arbete. Aneby hamnar bäst till bland landets mindre kommuner och på en 21:a plats i landet. 

Utdrag ur rapporten

Utdrag ur rapporten "Klimatanpassning 2015 Så långt har Sveriges kommuner kommit" 

Läs mer om varför undersökningen görs 

 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]