Språkval
Vårbild från RalingsåsEtt gott liv i en hållbar kommunVitsippa
Välkommen till Aneby
 

klart.se

Kungörelse av beslut om bygglov och miljöanmälan

2014-04-22

Uppförande av fjärrvärmeanläggning på fastigheten Stalpet 2:1

Aneby Miljö och Vatten AB (556621-6650) har inkommit med en bygglovsansökan och en miljöanmälan för uppförande av fjärrvärmeanläggning i Aneby kommun.

 

Nytt om skolutredningen

2014-04-17

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 april beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta, att inriktningen avseende nybyggnation av framtidens skola i Aneby tätort ska genomföras enligt utredningsalternativ 3b, ”Barnskola på Furulid och Park”.

Ärendet behandlas i kommunfullmäktige den 28 april.

Läs mer om kommunstyrelsens beslut och följ skolutredningen här

 

Strategisk plan 2015-2018

2014-04-17

På kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars, fastställdes kommunens styrdokument för nästa mandatperiod. 

Här kan du läsa dokumentet Strategisk plan 2015-2018.

 

Förändringar inom färdtjänsten

2014-04-15

Den 1 maj 2014 flyttas hanteringen av färdtjänsttillstånd över till Länstrafiken. Dina resor bokar du på samma sätt som tidigare. 

Läs mer här om hanteringen av färdtjänsttillstånd

 

Hasse Nilsson är Årets företagare i Aneby

2014-04-14

Hasse Nilsson, ägare till Lekplatskonsulten AB, är Årets företagare i Aneby kommun 2014. I fredags firades han av Företagarna i Jönköpings län, Aneby Näringslivsförening och Aneby kommun.

Årets företagare 2014

Årets företagare 2014, Hasse Nilsson, Lekplatskonsulten, tillsammans med hustrun Annette, flankeras av Mats Hansson, ordförande i Aneby Näringslivsförening (till vänster) och prisutdelaren Tomas Axelsson, som representerar Företagarna i Jönköpings län.

 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]