Translate

Choose language in the menu to the right. Use Google to translate the web site.

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Huvudmeny
Barn som plockar vitsipporEtt gott liv i en hållbar kommunGrönt gräs

Inga indikationer på låga vattennivåer i Aneby kommun

2016-06-23
Amaqs logotyp

På många håll i Jönköpings län är grundvattennivåerna under eller mycket under det normala. I Aneby kommun finns det i dagsläget inga indikationer på att vattennivåerna skulle vara låga. 

 

Möjlighet till fiber för alla som vill i Aneby kommun

2016-06-21

”Jag var tvungen att sätta mig ner. Så glad och överraskad blev jag när de ringde från Länsstyrelsen och berättade att de skulle gå in med statligt bidrag till fiberutbyggnaden här i kommunen”, berättar Birgitta Kellner. Hon är ordförande i föreningen Ralången Fiber som tillsammans med Haurida/Vireda Framtidsfiber blev två av de sex föreningar som fick ta del av bidragen i länet för utbyggnation av fibernät, vilket ger möjligheter för en mycket snabb uppkoppling mot internet.  

Varför Aneby valdes tror Birgitta dels beror på att alla i kommunen nu kommer att ha möjlighet att ansluta sig till fibernätverket ifall intresse finns. En annan anledning kan vara det stora engagemang som de båda föreningarna visat på, menar Birgitta. ”Man får inte glömma de hundratals timmar som våra medlemmar lagt på detta, helt ideellt. Det är en enastående insats. Nu är Aneby ännu en gång i framkant!”, säger hon. Förhoppningen är nu att medlemmarna i Ralångens fiber kommer att kunna ansluta sig till nätverket redan nästa sommar.

 

Fortsatt eldningsförbud i hela Aneby kommun

2016-06-21

Sedan 3 juni råder eldningsförbud vilket innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt.

Under senaste perioden har det kommit en del regn i kommunen. I samband med regnet blir de översta markskikten i skog och mark blötare och då minskas temporärt risken för spridning av en brand. När regnet dragit förbi torkar de översta markskikten återigen. Tyvärr har det inte kommit tillräckligt med regn för att även blöta ner de undre markskikten och vi har därför fortsatt risk för antändning av en brand. Det är orsaken till att vi fortfarande har kvar eldningsförbudet. För att eldningsförbudet skall hävas krävs en hel del regn så att även de undre markskikten blir blöta.

Analys av väder och brandrisk i görs dagligen och information kommer att ges den dagen eldningsförbudet hävs.

Aneby den 2016-06-21
Tommy Gustafsson
Räddningschef Aneby kommun

 

Utställning om framtidens äldreomsorg på kommunhuset

2016-06-17
Bild på Ramzans teckning där han berättar att han vill ha en kungsörn när han blir gammal

Det här Ramzans vision för hur han vill ha det när han blir äldre. Han, och många andra barns bilder, finns nu utställda på kommunhuset för att bidra med inspiration om den nya planen för framtidens äldreomsorg i kommunen, vilken nu är ute på remiss. Kom gärna förbi, titta på utställningen och tyck till om planen, du med! Utställningen pågår till slutet av augusti, då remisstiden går ut.

Om du vill ta del av äldreplanen i digital form är du varmt välkommen att ladda ner den via länken under.

 

Aneby växer på alla sätt och vis!

2016-06-16

Aneby växer på alla sätt och vis. Förutom att Aneby kommun har haft en positiv befolkningsutveckling med fler invånare (senaste siffran ligger på 6556 invånare), så ser det även ut som vi kommer bli större till ytan också! 1,8 hektar eller 18 000 kvadratmeter närmare bestämt.

”Det är inte ett typ av ärende som behandlas varje dag, men det händer då och då”, berättar Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef i kommunen. ”Det är en fastighetsägare i kommunen som har köpt en bit mark av sin granne, vilken ligger i Jönköpings kommun, och som nu vill lägga till den här marken till sin egna fastighet. På så sätt växer alltså Aneby kommun lite grann till ytan sett samtidigt som kommungränsen också förändras” säger Michael Wirestam. 

Vid en fastighetsreglering som innebär ändring av en kommungräns ska berörda kommuner ge sitt godkännande. Aneby kommun har godkänt den föreslagna förändringen.

 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskartan[3] Sök[4] Sidans innehåll[S]