Gemensam överförmyndarverksamhet på Höglandet från 1 januari 2019

Illustration med texten Gemensam överförmyndarkansli

Kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda kommer vid årsskiftet att bilda en gemensam överförmyndarnämnd och ett gemensamt överförmyndarkansli. Förändringen tryggar en fortsatt effektiv och rättssäker hantering av ärenden.

Från 1 januari 2019 finns det gemensamma överförmyndarkansliet på Storgatan 7 A i Vetlanda. Det kommer att
vara möjligt att besöka lokalkontoren i Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö en dag i veckan.

- Jag ser fram emot att komma igång i den gemensamma överförmyndarenheten på Höglandet. En samlad verksamhet ger bredare kompetens och vi kan göra en bra och viktig verksamhet ännu bättre för våra medborgare i alla fem kommunerna, säger Magnus Färjhage, kommundirektör i Vetlanda kommun.

Högre krav med komplicerade ärenden

Det ställs idag allt högre krav både resurs- och kompetensmässigt, på överförmyndarverksamheten, med allt fler komplicerade ärenden. Då tjänstemännen ofta jobbar ensamma finns behov av att samarbeta, vilket är en viktig orsak till sammanslagningen.

Positiv förändring

Från arbetsgruppens sida ser man stora fördelar med att gå samman då verksamheten blir mindre sårbar samtidigt som man kan dra nytta av varandras erfarenhet och kompetens. Det innebär att kvaliteten på arbetet höjs samtidigt
som servicen till medborgarna bibehålls.

För dig som ställföreträdare (god man eller förvaltare)

Informationsträffar för ställföreträdare hålls i respektive kommun under november månad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2018