I Aneby kommun ska det vara enkelt att vara företagare. Vi erbjuder en företagsmiljö där man kan verka långsiktigt och hållbart, men också ge plats för utveckling och förnyelse. Ett offensivt och framgångsrikt näringsliv är en förutsättning för kommunens utveckling.

Vill du få vägledning, samtala eller bara utveckla dina tankar, kontakta:
Carina Nohrs, näringslivsansvarig, telefonnummer 0380-462 66. E-post carina.nohrs@aneby.se

Bild

Upphandling och inköp

Upphandlingsverksamheten är en del av verksamhetsstödet och ingår som en del i Kommunserviceavdelningen.

Bild

Bygga och bo

I Aneby kommun har du möjlighet att bo som det passar dig.

Bild

Miljö- och hälsoskydd

Kommunen har ansvaret för att kontrollera att gällande lagstiftning följs, bland annat på områdena miljöskydd.

Näringsliv

Mark och lokaler, företagsbesök, nyföretagande och entreprenörskap 

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Näringslivsansvarig

Carina Nohrs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023