Boende, miljö och trafik

Foto med vy över Aneby tätort

Ansök om bygglov, rivningslov, marklov, strandskydd, förhandsbesked och grävtillstånd. Ansök om bostadsanpassning eller parkeringstillstånd. Lediga tomter och om gator och trafik.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2018

Kontakt