Sandupptagning under våren 2019

Nu är det snart dags att sopa gator och trottoarer rena från sand och grus.

Under vecka 15 påbörjas sandupptagning från gatorna. För att hjälpa till med vårstädningen ombeds fastighetsägaren att göra rent på gångbanor eller motsvarande.

Veckor för när planerad sandupptagning genomförs år 2019:

  • Vecka 15-16 Askeryd, Sunhult, Frinnaryd, Hullaryd, Vireda
  • Vecka 17-18 Aneby, väster om järnvägen
  • Vecka 19-21 Aneby, öster om järnvägen

Avvikelser kan förekomma tillexempel vid ogynnsamt väder.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2019