Eldningsförbud råder fortsatt i Jönköpings län

Valborgs-/Första majbrasor omfattas av det fortsatta eldningsförbudet. Möjlighet finns att söka dispens för eldning, detta görs skriftligen till kommunens räddningstjänst som tar beslut om dispens eller ger avslag.

Det är fortsatt torrt i markerna i Jönköpings län och i kombination med prognosunderlag inför kommande dygn från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) har räddningstjänsterna i länet valt att låta eldningsförbudet ligga kvar. Eldningsförbudet innebär att det inte är tillåtet att tända brasor på Valborgsmässoafton. Räddningstjänsterna uppmanar alla att respektera eldningsförbudet.

Valborg

Valborgs-/Första majbrasor omfattas av eldningsförbudet. Möjlighet finns att söka dispens för eldning, detta görs skriftligen till kommunens räddningstjänst som tar beslut om dispens eller ger avslag. Dispens söks av en person som också blir ansvarig för eldningen, att släckutrustning finns på plats samt att man kan beskriva organisationen som kommer att hantera branden från att den tänds till att glöden är släckt.

Vid frågor kontakta Räddningstjänsten på 0380-462 51

Mer information

Hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap http://www.msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemsidan för Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut http://www.smhi.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemsidan för Länsstyrelsen i Jönköpings län http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SOS Alarms automatiska telefonsvarare 036-16 85 22

Allmänna frågor kring eldningsförbudet i Jönköpings län:

Räddningschef i Beredskap
Anders Björk, Räddningschef Värnamo kommun
0370-37 79 40

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2019