Muddringsprojekt på gång i Ralången

Muddringsprojekt Ralången

Muddringsprojekt i Ralången 2019

Efter en lång tids väntan med förutsedda förseningar, på grund av överprövning av upphandling, detaljeringsgrad av tillstånd från MMD, materiallevereranser, projektkoordination med mera, är projektet nu framme vid att kunna ”sätta spaden i backen” gällande lågflödesmuddring av ytnära sjösediment i sjön Ralången, Aneby kommun, Jönköpings län.

Utföraren NUVA håller på med de slutliga etableringarna på land och på botten, intrimning och testkörning stundar i dagarna. Projektet ligger i en plan enligt:

  • Vecka 25 (17-23 juni): provmuddring startar.
  • Vecka 26-30 (24 juni – 28 juli) : genomför muddring och avvattning.
  • Vecka 31-32 (29 juli-11 augusti) : slutavvattning.
  • Vecka 33 (12-18 augusti): tömning av sedimentbassängen/borttransport av upptaget avvattnat sediment , avetablering.
  • Vecka 34 (19-23 augusti): första rapport om genomförandet - area, volymer, diverse resultat och så vidare.

Avvattnat sediment kommer därefter transporteras till annan plats där nästa projekt tar vid. Nämligen att göra en produkt av det och återföra näringsrika sediment till produktionsmark. Mer om det senare fram i projketet.

Troligen kommer det framöver att finnas tillfällen att besöka projketet och ta del av arbetet. Håll utkik efter mer information om detta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 juni 2019