Inbjudan till medborgarmöte - Framtidens Aneby

Bild

Översiktplan för Aneby kommun

Alla kommuninvånare är varmt välkomna att delta i ett medborgarmöte kring hela Anebys framtid!

Aneby kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan behandlar hela kommunens mark- och vattenanvändning samt utveckling, och berör även kommunens vision och framtidsinriktning. Fokus under denna kväll kommer vara samtal kring kommunens identitet, stolthet, positiva och negativa aspekter samt framtid.

Idéer och synpunkter utifrån medborgarmötet kommer sammanställas och sedan beaktas vid fortsatt översiktsplanering.

Lokal: Furulidsskolans matsal

Tid: Tisdag 24 mars kl. 18.00-20.30.

Fika serveras.

Väl mött!

Beata Allén, Ordförande kommunstyrelsen, allmänna utskottet
beata.allen@aneby.se, 0380-462 01

Charlotte Johansson, Kommundirektör
charlotte.johansson@aneby.se, 0380-462 88

Michael Wirestam, Samhällsbyggnadschef
michael.wirestam@aneby.se, 0380-461 89

Mirjam Alinder, Planarkitekt
mirjam.alinder@aneby.se, 0380-461 90

Sonja Michanek, Planarkitekt
sonja.michanek@aneby.se, 0380-481 88

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 mars 2020