Framflyttade medborgarmöten

Flygbild över Aneby tätort

Med hänvisning till de senaste rekommendationerna kring Coronaviruset covid-19 flyttar vi fram medborgarmötena i Askeryd den 19 mars samt Aneby tätort den 24 mars tillsvidare.

Vi kommer inom kort publicera information på hemsidan om översiktsplanen och hur man kan komma med inspel om man inte haft möjlighet att närvara vid medborgarmötena

Tack för de medborgarmöten som varit!
Vi ser fram emot att besöka Askeryd och Aneby tätort framöver!

För frågor gällande översiktsplan kontakta:

Mirjam Alinder, planarkitekt
mirjam.alinder@aneby.se
0380-461 90

Sonja Michanek, planarkitekt
sonja.michanek@aneby.se
0380-461 88

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2020