Invasiva främmande arter

Lupiner längst en väg. Bild: Mostphotos

Invasiva främmande arter är växter och djur som har flyttats av oss människor från sina ursprungliga levnadsmiljöer och som i sina nya miljöer sprider sig snabbt och konkurrerar ut våra svenska djur och växter.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans tagit fram en informationskampanj för att uppmärksamma problemet med främmande arter.

Läs mer på

Rapportera

Det är viktigt att du rapporterar fynd av en växt eller ett djur som är en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa sprid­ningen innan arten har hunnit orsaka någon skada. Du anmäler fynd på Artportalen, för landlevande arter på www.artportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och för vattenlevande arter via www.havochvatten.se/Rappen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juni 2020