Fortsatt avrådan från att bada i och dricka vatten från sjön Noen

En sjö med en brygga i och skog i slutkanten av sjön.

Vattenanalyser gjorda under söndagen från prover tagna vid flera tillfällen uppvisar höga halter av algtoxinet microcystin vilket är farligt för djur och människor. Levern kan skadas.

Tranås och Aneby kommun avråder från att bada i sjön Noen och att använda sjöns vatten som dricksvatten. Även att duscha i sjövatten kan innebära en risk genom att man då andas in vattendroppar.

I det här fallet är det en brun-röd cyanobakterie som påträffats i sjön vid flera platser. Kommunen kommer att följa upp förekomsten av cyanobakterier i sjön.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2020