Uppdaterad information om badvattnet i Aneby kommun

Sjön Noen med brygga ut i vattntet

Vid senaste ordinarie badvattenprovtagning var samtliga sjöar i Aneby kommun godkända för bad.

Angående sjön Noen
De senaste två veckorna har sjön Noen haft algblomning med inledningsvis mycket höga gifthalter (främst i sjöns norra ände). Nu har ny provtagning visat att värden återigen är normala och vattnet bedöms tjänligt att bada i igen. Även de som tar duschvatten från sjön kan åter använda vattnet.

När det gäller de som tar sitt dricksvatten från sjön vill vi avråda från att barn dricker av det. För resterande del av säsongen avråder vi också från att man låter sin hund dricka av vattnet. Detta för att de är mycket mer känsliga för giftet. Att använda vattnet till disk går alltid utan problem.

Generellt gäller att algblomning är fullt synlig för ögat, ofta är de gröna till färgen. Det gift som algerna utsöndrar är till största delen cellbundet, det vill säga knutet till algförekomsten. Vid klart vatten kan man alltså bada. Det är dock viktigt att veta att läget i sjön snabbt kan ändras beroende på väderlek och andra förhållanden. Var alltså uppmärksam på vattnet före bad.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juli 2020