• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Kommunstyrelsen beslutar att inte konkurrensutsätta Personlig Assistans

Kommunstyrelsen beslutar att inte konkurrensutsätta Personlig Assistans

En man i rullstol som kollar ut över vattnet. En kvinna håller i rullstolen.

Kommunstyrelsen i Aneby Kommun gav den 7 april 2020 Sociala utskottet i uppdrag att utreda förutsättningarna att konkurrensutsätta Aneby kommuns utförande av Personlig Assistans. Initiativet till utredningsuppdraget gavs inom ramen för Sociala avdelningens uppdrag att presentera effektiviseringar för budget i balans 2021 motsvarande 15,1 miljoner kronor.

Utredningsuppdrag bestod i att beskriva såväl fördelar som nackdelar med att konkurrensutsätta Personlig Assistans. Av utredningen framgår det att en upphandling av Personlig Assistans skulle medföra en effektivisering motsvarande ungefär 700 000 kronor per år. Vidare framgår det av genomförd utredning att såväl brukare som medarbetare inom Personlig Assistans är negativt inställda till en sådan förändring.

Sociala avdelningens utredning avseende Personlig Assistans har kompletterats under våren 2020 och varit uppe för beredning i Sociala utskottet den 7 maj, 20 maj och 23 juni.

Kommunstyrelsen beslöt vid dagens sammanträde 2020-08-17 att inte upphandla Personlig Assistans och därmed tacka nej till Vaggeryds förfrågan angående gemensam upphandling. Vidare beslöt kommunstyrelsen att uppdra åt förvaltningen att vid Kommunstyrelsens sammanträde den 12 oktober redovisa förslag på återstående besparingsåtgärder enligt tidigare fattat beslut för budget i balans 2020-2021.

För vidare kommentarer avseende Kommunstyrelsens beslut, kontakta kommunstyrelsens ordförande
Beata Allen, (C) beata.allen@aneby.se
0380-462 01
072-507 09 68

För vidare kommentarer avseende Sociala utskottets beredning, kontakta Sociala utskottets ordförande
Anna Ekström, (L) anna.ekstrom@aneby.se
0380-461 53
073-050 85 80

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 augusti 2020