Årets badvattenprovtagning i Aneby

Sjö med en brygga.

I Sverige ansvarar kommunerna för prov på badplatser om de klassas som ett EU-bad. I Aneby kommun finns inga sådana, men vi har ändå valt att utföra provtagning i enlighet med dessa riktlinjer vid de sju badplatser som kommunen sköter om och hänvisar till. De badvattensjöar som är aktuella är: Assjön, Söljen, Noen, Viredaholmssjön, Nordsjön, Skärsjösjön och Anebysjön.

Badvattenprover tas vid tre tillfällen per säsong – alla i inledningen av respektive juni, juli och augusti. Det prov som tas är ett bakteriellt prov som visar på eventuella föroreningar. Samtidigt görs också en visuell kontroll av vattnet (vi tittar efter onormala förändringar och algblomning). Årets tre provtagningsomgångar har alla visat på godkända vattenkvaliteter. Däremot har sjön Noen, vid Tärenäs badplats i Tranås kommuns del av sjön, haft en algblomning under juli månad. Algerna bedömdes vara så pass giftiga att även vi i Aneby avrådde från bad i Noen. Prover har nu visat att sjön åter är tjänlig att bada i.

Det är viktigt att veta att läget med algblomning snabbt kan ändras, särskilt om vädret blir varmt och luften stillastående. Bad sker alltid på eget ansvar och det är därmed viktigt att innan göra en egen bedömning av hur vattnet ser ut. Algblomning är tydligt synlig för ögat och ser i extrema fall ut som grön rabarberkräm.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2020