Digital kulturfest

Två män och en kvinna som spelar stråkinstrument.

I en tid då arrangemang, utställningar och evenemang ställs in, och möten mellan människor är en utmaning, behövs nya mötesplatser för att skapa och uppleva konst och kultur. Det är bakgrunden till Kulturfesten, som arrangeras av Region Jönköpings län 2-4 september 2020 tillsammans med länets alla kommuner och länets fria professionella kulturliv.

Via kulturfesten.nu kan alla invånare kostnadsfritt uppleva konst- och kulturupplevelser från ett stort antal av länets professionella kulturutövare. 

Kulturfesten består av dryga tjugotalet programpunkter och innefattar en rad olika konstformer såsom dans, teater, musik, bildkonst, litteratur och film. De olika digitala programpunkterna har under sommaren producerats på olika platser i länets kommuner. Ett festivalbidrag med koppling till Aneby kommun är till exempel Svenska Barytontrions konsert Baryton - stråkinstrumentet som försvann som är inspelad i kulturreservatet Åsens by.

Kulturfestens invigning sänds från Smålands Musik och Teater i Kulturhuset Spira i Jönköping onsdag 2 september 18:00. Invigningen introducerar det omfattande programmet och är startskottet för det tre dagar långa festivalprogram som görs tillgängligt på kulturfesten.nu.

Kulturfestens olika akter publiceras sedan enligt programmet på kulturfesten.nu och finns tillgängliga till och med 18 september. På kulturfesten.nu finns även detaljerad information om varje akt och medverkande aktör, samt var i länet festivalbidraget är inspelat.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 augusti 2020