Aneby klättrar - 32:a plats i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet

Flygbild över Aneby centrum med en blå ton över bilden.

Nu har Aneby kommun fått ett färskt kvitto på att arbetet med att ha ett bra företagsklimat och aktivt näringslivsarbete fungerar. Aneby kommun klättrar till placering 32 i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i landets samtliga 290 kommuner.

Det betyder att Aneby kommun klättrat från 71:a plats, en förbättring på 39 placeringar från föregående år, och årets rankingsiffra är den bästa kommunen haft på tio år.

Aneby kommun arbetar aktivt med att ha ett gott samarbete med näringslivet, såväl de stora multinationella företagen som verkar i kommunen, som med de mindre företagen med alla duktiga entreprenörer inom diverse verksamheter, säger kommundirektör Charlotte Johansson, och fortsätter:
Under 2020 har en ny näringslivsstrategi sjösatts, ett arbete som utformats i nära samarbete med företagen för att träffa rätt med de insatser som görs.

Aneby kommun har också ett mycket gott samarbete med Aneby Näringslivsförening, vilket är betydelsefullt för att kunna genomföra gemensamma insatser för att förstärka företagens villkor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2020