Utdelning av kulturpriset 2020

Nu har 2020 års kulturpristagare Aneby Folkets park tilldelats sitt pris av kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C). Med anledning av Covid-19 ställdes den tidigare planerade prisutdelningen in, så gratulationen blev utomhus istället som du kan ta del av i en film.

Aneby Folkets park tilldelas kulturpriset 2020 med motivering:

Med stort engagemang och idékraft arrangerar Aneby Folkets Park ett varierat utbud av aktiviteter och evenemang riktade till olika målgrupper. Aktiviteter som lockar besökare från när och fjärran och som bidrar till att öka kommunens attraktionskraft. Evenemang som danskvällar, cruising, visfestival och äggalunk är några av många uppskattade aktiviteter. I år utökades listan dessutom med en välrenommerad inspirationsföreläsning.

I över 80 år har Aneby Folkets Park bedrivit verksamhet, en verksamhet som bygger på ideella krafter, krafter som oftast arbetar i det dolda. Aneby kommun vill med årets kulturpris lyfta värdet av allas insatser och rikta ett stort tack till det fina arbete som görs. Aneby Folkets Park bidrar till att kommunens invånare och besökare erbjuds en mångfald av upplevelser vilka omvandlas till minnen för livet. Alla dessa evenemang och upplevelser bygger en positiv bild av vår kommun. Aneby Folkets Park sätter helt enkelt Aneby kommun på kartan!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2020