Tomgångskörning

Bilar i en lång bilkö.

I Aneby kommun får din bil gå på tomgång max en minut. Anledningen är att tomgångskörning orsakar onödiga utsläpp och kan ge hälsoproblem. Luftföroreningar kan även dras in i lägenheter via ventilationssystem och störa boende.

Vilka regler gäller?

Det är i de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön som beslutet om tomgångskörning finns. Och regeln innebär att din bil får gå på tomgång i högst en minut utomhus.

Men det finns två undantag. Förbudet gäller inte:

  • om du stannat på grund av trafikproblem, till exempel i en bilkö
  • om motorn hålls igång för att i den mån det behövs driva en anordning kopplad till fordonet.

Du får inte ha motorn igång bara för att kunna ha värmen eller AC:n påslagen.

Vanligt vid skolor och förskolor

Regeln om tomgångskörning bryts ofta vid skolor och förskolor i samband med att barnen hämtas och lämnas. För barnens och personalens hälsa är det viktigt att tänka på att inte ha bilen på tomgång i onödan.

Använd motorvärmare

För att undvika kallstarter kan du använda motorvärmare. Den är effektiv även vid plusgrader. Utsläppen minskas kraftigt på korta sträckor och bränsleförbrukningen blir också lägre. Dessutom gör motorvärmaren att slitaget på motorn minskar.

Tomgångskörning kan polisanmälas

Om du bryter mot reglerna kan händelsen komma att polisanmälas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2021