Aneby kommun och Polisen har undertecknat medborgarlöften

Genrebild på en polis.

Den 23 mars undertecknade Aneby kommun och polisen medborgarlöften för 2021–2022. Medborgarlöftena innebär att kommunen och polisen ska arbeta gemensamt kring vissa frågor för att öka tryggheten för invånarna och förebygga brott.

I de undertecknade medborgarlöften formulerar Aneby kommun och Polisen att under året arbeta med två fokusområden, som börjar gälla från och med undertecknandet.

Polisen och kommunen lovar gemensamt att arbeta för:

  • Öka den polisiära tillgängligheten och servicen.
  • Att öka upptäckten av narkotikabruk, främst hos unga i ålder 21 och yngre. Med syfte att minska bruket av narkotika.

Därför görs löftet

Syftet med medborgarlöften är att öka invånarnas trygghet och att minska brottsligheten. Därmed blir också Aneby kommun en mer attraktiv plats att bo på. När människor upplever trygghet har de bättre förutsättningar att bidra till samhället och till en positiv utveckling för kommunen.

Löftena handlar om konkreta aktiviteter som kommun och polis tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Medborgarlöften fokuserar på den lokala lägesbilden och på sådant som de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Löftena har bland annat tagits fram i dialog med medborgare och medarbetare.

Merborgarlöftena är undertecknade av:

Beata Allen
Kommunstyrelsens ordförande
Aneby kommun

Jonas Lindell
Lokalpolisområdeschef
Lokalpolisområde Höglandet

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021