Jätteloka

Jätteloka

Jätteloka är vacker och ståtlig, men som invasiv främmande art kan den skada den biologiska mångfalden negativt genom att den kväver andra växer. Växtsaften kan ge svåra brännskador och ärr om huden utsätts för solljus.

Illustrerad bild av jätteloka.

Stoppa spridningen av jätteloka:

  • Ta bort den på din egen tomt eller mark (med skyddskläder på)
  • Ta hand om avfallet på rätt sätt
  • Rapportera fynd på invasivaarter.nu

Läs mer om jätteloka och de andra invasiva främmande arterna som finns i Aneby kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2021