Eldningsförbud i kommunen

På grund av det torra, varma och blåsiga vädret så gäller eldningsförbud i hela Jönköpings län samt Ydre kommun i Östergötland från och med klockan 12:00 den 17 juni 2021 tills annan information kommer.

Eldningsförbudet baseras på bedömning av brandrisken som görs för hela Jönköpings län och Ydre kommun av räddningstjänsterna tillsammans med Länsstyrelsen. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag som tas fram av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Det översta marklagret med vegetation är torrt och prognoser från SMHI anger fortsatt varmt och torrt väder i kombination med vind, vilket innebär mycket stor brandrisk.

Det här får du inte göra:

  • Elda, grilla eller laga mat eller bränna med fast bränsle som ved, kol, gräs, ris, grenar och så vidare i skog och mark.
  • Använda pyroteknik som fyrverkerier eller ljuslyktor som svävar iväg.

Det här får du göra:

  • Grilla med kol vid särskilt iordningställda grillplatser. Så kallade fasta grillplatser där risken för spridning är liten.
  • Grilla i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-).

Var försiktig:

  • Om du arbetar med maskiner som kan orsaka gnistbildning är det viktigt att du har med dig utrustning att släcka med.
  • Om du röker, tänk då på att ta hand om fimpar och eventuella tändstickor på ett säkert sätt.

Mer information om eldningsförbud finns på:

Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2021