Blomsterlupin

Blomsterlupin

Blomsterlupin är en populär trädgårdsväxt, men den är lurigare än man kan tro. Som invasiv art tränger den bort andra växter och ändrar näringssammansättningen i jorden vilket kan skada den biologiska mångfalden.

Illustrerad bild av blomsterlupin.

Stoppa spridningen av blomsterlupin:

  • Ta bort den från din tomt eller mark innan den satt frö
  • Se till att den inte sprids
  • Ta hand om avfallet på rätt sätt - kontakta din kommun om vad som gäller där du bor.

Läs mer om blomsterlupin och de andra invasiva främmande arterna som finns i Aneby kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2021