Intresseanmälan för etablering av Kriminalvården i Aneby kommun

Entrén till Aneby kommuns kommunhus.

Aneby kommun har med intresse tagit del av Kriminalvårdens planer om att utöka sin verksamhet med en anstalt i region Öst, som Aneby kommun är en del av. Kommunstyrelsen beslutade därför den 6 september att ge ett positivt svar till Kriminalvården inför den fortsatta processen om en etablering.

I juni aviserade Kriminalvården att det planeras för en ny anstalt med säkerhetsklass 2 i region öst. Det är för närvarande 12 kommuner i stråket mellan Norrköping-Jönköping som har anmält intresse för en etablering. Aneby är en av dem.

Grundförutsättningen för en etablering är att det finns lämplig byggbar mark i storleksordningen 30-50 hektar, lämpligt placerad utifrån ett antal säkerhetskrav. Anstalten ska ligga nära en tätort men inte nära bebyggelse, det ska också vara ett lagom avstånd till kollektivtrafik och vägnätet i övrigt. Första steget för Aneby kommun handlar nu om att hitta lämplig placering i dialog med kommunens markägare.

En annan grundförutsättning är rekryteringsunderlag. En etablering ger cirka 400 arbetstillfällen med olika professioner. Läkare, sjuksköterskor, tandläkare, vårdare, kockar, med mera. Även kommer även erbjudas jobb som inte kräver högre utbildningsnivå. Kriminalvården internutbildar sina anställda.

Under vecka 39 kommer Kriminalvården att följa upp inkomna intresseanmälningar för att kunna undersöka i vilka kommuner det finns förutsättningar för en etablering och så småningom landa i en kommun. Planering och byggnation beräknas totalt ta cirka åtta till nio år innan anstalten kan tas i drift.

Med Anebys förutsättningar skulle det gagna både Kriminalvården och möjligheterna för Aneby kommun samt grannkommuners framtida utveckling vad gäller erbjudande av arbetstillfällen och boendemöjligheter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2021