Tillsammans för ett Jönköpings län fritt från våld

Orange bakgrund med texten våld i nära relation i Jönköpings län.

Den 22-28 november arrangeras en vecka fri från våld i Jönköpings län - kostnadsfritt för dig som vill lära dig mer inom våldsområdet.

Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Budskapet är att våld går att förebygga.

Under veckan inträffar även den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, Orange day, som FN instiftat. Detta uppmärksammas genom att lysa upp länet i färgen orange.

Besök Länsstyrelsen Jönköpings läns hemsida för att ta del av mer informationen och det program som är under veckan. Programmet uppdateras kontinuerligt.

Ta gärna del av Aneby kommuns handlingsplan för våld i nära relationer. Handlingsplanen är gemensam för hela Aneby kommun och utgår från Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och personer som utsätter närstående för våld.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2021