Biblioteket har fått ett pris

Gruppbild på personerna som har tagit emot priset.

Bildtext: Region Jönköpings län Johan Werner Avby.

Folkbiblioteken i Jönköping har fått ett hedersomnämnande som värmer gott i höstmörkret.

Nämnden säger följande:

Folkbiblioteken i Jönköpings län har trots pandemi och restriktioner funnit vägar att upprätthålla sin verksamhet. Kreative lösningar och ökad lokal samverkan har möjliggjort att biblioteken kunnat fortsätta erbjuda invånarna informationssökning och stöd att navigera bland källor och information.

Bibliotekspersonalen har med nyfikenhet och stor flexibilitet lärt sig nya verktyg och metoder för att under rådande omständigheter erbjuda biblioteksverksamhet till de som i vanliga fall är återkommande besökare och också arbetat för att nå nya användare. Inte minst genom att utifrån digitaliseringens möjligheter hitta nya sätt att möta invånarna. Bibliotekens roll för den fria åsiktsbildningen, yttrandefriheten och som samhällsviktig institution blev i tider av kris än viktigare. Att biblioteksverksamhet funnits tillgänglig även om biblioteksrummet under vissa perioder till och med varit stängt, har möjliggjorts tack vare engagerad och lösningsinriktad personal som alla arbetat för Jönköpings län - ett län av läsare!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2021