Ny översiktsplan antagen

Bild från karta i översiktsplanen.

Bild från karta i översiktsplanen.

Varje kommun i Sverige ska ha en översiktsplan som ska visa hur man vill att stad och land ska utvecklas.

Planen är inte juridiskt bindande men ger vägledning för hur beslut om mark- och vattenområden ska utvecklas. I Aneby kommun finns det en politisk enighet om att översiktsplanen tillsammans med den strategiska planen ska vara kommunens övergripande dokument för styrning och utveckling.

Arbetet med att ta fram översiktsplanen i Aneby kommun har letts av en parlamentariskt tillsatt styrgrupp där kommunstyrelsens ordförande Beata Allen (C) har varit ordförande. Samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige har ingått i styrgruppen.

- Det har varit en väldigt positiv och givande process som har pågått under tre år. Diskussionerna har stundtals varit livliga i styrgruppen men vi har hela tiden eftersträvat att landa i en samsyn då översiktsplanen är ett långsiktigt dokument som ska fungera över tid, oavsett politiskt styre. Jag är oerhört imponerad och tacksam över förvaltningens höga kunskapsnivå och engagemang under framtagandet av planen, säger Beata Allen (C), kommunstyrelsens ordförande.

Framtagandet av den nya översiktsplanen har involverat en bred grupp där flera medborgare har bidragit med värdefull lokalkunskap. Under medborgardialogen har runt 270 personer deltagit.

- Våra medborgare har bidragit med mycket faktaunderlag och värdefull lokalkunskap till planen. De har även bidragit med idéer om hur man kan utveckla orten, byn eller kommundelen som man bor i. Arbetet med utvecklingsområden runtom i hela kommunen har prioriterats för en hållbar och livskraftig kommun, säger Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef.

Digital plan

Den nya översiktsplanen är numer digital med en karta som gör den mer lättillgänglig. Planens innehåll varvas med text och karta där syftet är att ge ett övergripande sammanhang av innehållet.

- Att översiktsplanen nu är digital är extra kul, det gör den tillgänglig och lätthanterlig på ett nytt sätt, säger Beata Allen (C).

Här kan du se översiktsplanen Länk till annan webbplats.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022