Klimatveckan 2022

I dag drar årets Klimatvecka igång i Jönköpings län. En vecka fylld med aktiviteter inom ämnet Klimatsmart näringsliv.

Årets Klimatvecka, mellan den 17 och 23 oktober med temat Klimatsmart näringsliv, bjuder på en mängd intressanta och spännande aktiviteter runt om i länet. Syftet med Klimatveckan är att samla olika aktörer kring aktiviteter som ger ökad kunskap och inspiration kring omställning till ett klimatsmart samhälle.

En av de stora höjdpunkterna under Klimatveckan är Klimatkonferensen. Hur drar vi nytta av varandra för att klara omställningen till ett klimatsmart plusenergilän? Näringsliv och offentlig sektor kan tillsammans minska utsläppen och hitta klimatsmarta lösningar. Samarbete är nyckeln till ett framgångsrikt klimatarbete. Varmt välkommen till årets klimatkonferens, som är 20 oktober på Elmia i Jönköping. Anmälan för att delta fysiskt på konferensen är stängd. Du kan fortfarande delta digitalt. Följ länken här under för att komma till anmälan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 oktober 2022