En vecka fri från våld 

Orange bild med texten våld i nåra relation i Jönköping län

Orange bild med texten våld i nåra relation i Jönköping län

Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.  

Under veckan inträffar även den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor, "Orange day 25 november," som FN instiftat. Detta uppmärksammas genom att lysa upp Jönköpings län i färgen orange. I Sverige uppmärksammas Orange Day under den nationella kampanj- och aktivitetsveckan "En vecka fri från våld", som fokuserar på hur myndigheter, kommuner, civilsamhälle och andra aktörer kan verka för att förebygga våld. 

Det kommer att anordnas föreläsningar och aktiviteter i länet under veckan.  

Ta gärna del av Aneby kommuns handlingsplan för våld i nära relationer. Handlingsplanen är gemensam för hela Aneby kommun och utgår från Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och personer som utsätter närstående för våld.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 november 2022