Bli inte lurad – kampanj från Myndigheten för psykologiskt försvar

Bild på tv med texten "fake news"

Bild på tv med texten "fake news"

“Bli inte lurad” är en kampanj från Myndigheten för psykologiskt försvar som handlar om att sprida information om vad falsk och vilseledande information kan vara. Myndigheten för psykologiskt försvar bildades 1 januari 2022, nedan kan du ta del av materialet från myndigheten.

Främmande makt kan använda falsk och vilseledande information för att störa och styra det offentliga samtalet i Sverige. Genom att utnyttja sårbarheter kan de påverka dina åsikter, dina handlingar och dina beslut.

Vad är falsk och vilseledande information?

Fri debatt, åsiktsskillnader och rätten att försöka övertyga andra är grundläggande saker i en fungerande demokrati. Därför är det viktigt att denna typ av kommunikation är öppen och baserad på korrekt information. Falsk och vilseledande information utnyttjar sårbarheter i samhället för att störa det öppna samtalet. Läs mer om vad falsk och vilseledande information är i handboken “Bli inte lurad - en handbok om att känna igen och hantera falsk och vilseledande information”

Att ha källtillit

Källkritik handlar om att vara kritisk till information och att göra en bedömning av trovärdigheten. Det handlar även om att fundera över vem som är upphovspersonen till en specifik källa och om källan är partisk eller neutral. Det är bra att vara källkritisk men det är även svårt och tidskrävande vara. Därav underlättar ett visst mått av källtillit i vardagen. Källtilit handlar om att hitta några källor som du sedan tidigare är säker på är sanningsenliga, som du känner att du kan lita på. Läs mer om källtilllit i handboken “Bli inte lurad - en handbok om att känna igen och hantera falsk och vilseledande information”

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2023