Glöm inte att mäta radonhalten i ditt hem

Radondosa

Glöm inte att mäta radon i ditt hem, radon kan mätas under minst två månader från 1 oktober till 30 april, mätdosor kan du beställa genom kommunens hemsida.

Radon finns i marken, byggnadsmaterial och i vatten från egen brunn. Om det var längesedan du gjorde en mätning eller om du gjort några ombyggnationer kan det vara dags att mäta igen. Eftersom radon varken syns eller luktar är enda sättet att upptäcka det genom att mäta.

Vid frågor kontakta samhällsbyggnadsavdelningen.

Boverket och Strålsäkerhetskyddsmyndigheten har tips för radonsanering och tips på hur en mätning går till

I strålskyddslagen står det att den som har ansvar för en fastighet ska se till att radonhalten hålls så lågt som det går. Det betyder exempelvis att den som har en villa behöver mäta radonhalten, men inte om den som bor i en lägenhet, där ligger ansvaret hos hyresvärden.

Radon varken syns eller luktar. Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på.

Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader och är en så kallad långtidsmätning.

Börja med att beställa mätdosor, därefter är det viktigt att du följer instruktionerna från laboratoriet du har beställt dosorna från. Du ska mäta i minst två rum och på varje våningsplan som används som bostad. Mät inte i kök eller badrum.

Skicka sedan tillbaka dosorna med det medföljande protokollet som du har fyllt i. Resultatet kommer med posten inom ett par veckor.

På boverket.se kan du läsa mer om hur du mäter radon

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 januari 2023