Det magiska bordet tränar den kognitiva förmågan

Aneby kommun har köpt in ett interaktivt verktyg som kallas Tovartfel. Verktyget är fyllt med olika spel som tränar olika kognitiva förmågor, exempelvis motorik och används inom funktionshinderomsorgen och på särskild boende för äldre.

- När vi använder verktyget kan alla delta oavsett vilken nivå man är på och vad man klarar av, säger Charlotte Ekberg som arbetar som undersköterska på Baggen.

Annica Friman och Charlotte Ekberg arbetar på Baggen, en daglig verksamhet i Aneby kommun. På bilden spelar de ett av spelen på det magiska bordet.

Annica Friman och Charlotte Ekberg arbetar på Baggen, en daglig verksamhet i Aneby kommun. På bilden spelar de ett av spelen som finns på det interaktiva verktyget, som också kallas det magiska bordet.

Tovertafel, som verktyget heter är en Nederländsk uppfinning som översatt till svenska blir ”magiska bordet”. Det är i själva verket en projektor i taket som strålar ner ljus på att vanligt köksbord, på köksbordet där man spelar de olika spelen. Det magiska bordet reagerar på rörelser - både med ljus och ljud. Syftet är att stimulera fysisk och kognitiv förmåga hos personer som använder det, samtidigt som det också blir ett socialt umgänge av det.

- Det är ett magiskt bord, genom en projektor i taket strålar ljus ner på ett vanligt köksbord. Genom spelen tränar användaren bland annat motorik och kognitiv förmåga, säger Charlotte Ekberg.

Det magiska bordet har olika nivåer på sina spel - från nivå A till C beroende på vilken förmåga du har. Spelen på nivå A kan innebära att du sitter i en rullstol och inte kan röra dig, nivå B kan innebära att du har en lättare funktionsvariation och nivå C att du är lindrigt funktionsvarierad. Om personen som använder spelet inte kan röra sig har den med sig en assistent som är den förlänga armen, då kan personen vara delaktig tillsammans med sin assistent, syftet är att alla ska kunna vara med.

Det magiska bordet är en projektor i taket med rörelsesensorer. Den strålar ner på bordet som används för att spela de olika spelen. Rörelsesensorerna känner av var på bordet händerna befinner sig.

- Det är glädje, jätteglädje, eftersom alla kan delta oavsett vilken utvecklingsnivå du är på. Det är även fantastiskt för oss som jobbar här eftersom personer som har svårigheter kan man vara med och spela. Det är glädje, säger Charlotte Ekberg.

I ett av spelen kan du exempelvis träna på vad du ska ha för kläder för ett specifikt väder. Du får till uppgift att välja om du behöver vantar eller om du behöver gummistövlar.

Det finns två av borden i kommunen, ett på Antuna och ett på Baggen och de köptes in genom statliga medel för välfärdsteknik. Väldfärsteknik är digital teknik som används för att bland annat öka trygghet och delaktigenhet för personer som har en förhöjd risk få en funktionsnedsättning.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2023