Nytt insamlingssystem av avfall 2023

En liten flicka som håller i en liten grön soptunna. 

Från och med mars 2023 påbörjas införandet av det nya insamlingssystemet för mat- och restavfall i Aneby kommun.

Under 2023 mellan mars och juni kommer ett nytt insamlingssystem av avfall att införas i kommunen, av AMAQ (Aneby mijö och vatten). Detta medför nya sopkärl, delvis nya hämtningsdagar av soporna och en del andra förändringar för våra invånare.

Många kommer att få en ny dag för hämtning av sina sopor från och med onsdag 1 mars, Amaq informerar så snart de vet om hur ni ska göra för att se er nya dag för sophämtning. Ställ fram kärlet redan nu och låt det stå framme tills det blir tömt.

Den nuvarande sorteringen, med röda och gröna påsar, kommer att försvinna, i stället ska mat- och restavfall sorteras i varsitt fack eller kärl. De gröna plastpåsarna till matavfall kommer att ersättas av papperspåsar.

I det nya insamlingssystemet ska matavfall läggas i papperspåsar och mat- och restavfall ska sorteras i varsitt fack eller kärl. Papperspåsar för matavfall kommer att ingå i abonnemangsavgiften men kommer inte längre levereras ut utan hämtas på särskilda platser runt om i kommunerna. Påsar för restavfall kommer inte längre ingå i abonnemangsavgiften.

Fram tills att ett nytt kärl eller övrig insamlingsplats finns på plats så ska mat- och restavfall fortsatt läggas i röda och gröna plastpåsar i de kärl eller underjordsbehållare som använts tidigare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 mars 2023