Gör en hjälteinsats – bli kontaktperson!

Bild

Personer som gör aktiviteter

Just nu söker Aneby kommun flera kontaktpersoner till funktionshinderomsorgen. Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen som är i behov av regelbunden kontakt med en medmänniska för att bryta isolering och ensamhet. Ni träffas på fritiden för att exempelvis fika, promenera, bowla, se på hockey, idrotta tillsammans, gå på bio eller teater. Det är ni själva som bestämmer vilken aktivitet ni gör. Hur ofta ni träffas beror på behovet. Det vanligaste är att ni träffas ungefär 2-4 gånger i månaden.

Du får ett arvode för din insats och ersättning för omkostnader. Nivån på arvodet och omkostnadsersättningen sätts enligt SKR:s rekommendationer.

Vem kan bli kontaktperson?

Det här är ett uppdrag för dig som har intresse för andra människor och som har tid över. För att bli kontaktperson behövs ingen speciell utbildning, men du behöver vara minst 18 år. Genom att bli kontaktperson lär du känna en ny människa - kanske en vän för livet.

Vem behöver en kontaktperson?

Personer med psykiska, neuropsykiatriska, intellektuella eller fysiska funktionsnedsättningar kan behöva stöd att komma i kontakt med andra, stöd att delta i fritidsaktiviteter eller samhällslivet i övrigt.

Anmäl ditt intresse genom e-tjänsten eller genom kontaktuppgifterna nedan. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig via telefon eller e-post.

0380-464 56

isabel.hestergard@aneby.se


Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2023