Var finns din gröna plats i Aneby kommun?

Bild

Grön bild med utsikt.

Aneby kommun vill höra vad invånarna tycker om kommunens gröna platser. Informationen ska användas för att kunna skapa en bättre grönstrukturplan.

En grönstrukturplan är en plan som beskriver hur gröna och naturbaserade områden i en kommun kan utvecklas. Enkäten tar endast några minuter att genomföra

Aneby kommun vill höra invånarnas åsikter om de gröna platserna i kommunen för att skapa en bättre Grönstrukturplan. En park, ett utegym, ett löpspår, en trädgård eller en vildvuxen naturstig - alla platser är viktiga för invånarnas välbefinnande. Därför vill kommunen höra vilka gröna områden som är viktiga för dig.

Besvara enkäten

På kartan i enkäten kan du markera upp till tre gröna platser som du tycker är viktiga och berätta varför de är det. Enkäten tar endast 5-10 minuter att genomföra och ditt svar är viktigt för framtida planering av naturområden i kommunen.

Om du har frågor eller funderingar om enkäten eller grönstrukturplanen, kontakta planarkitekt Sonja Michanek eller miljöinspektör Camilla Niklasson. Se kontaktuppgifter nedan.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023