Information om närtrafik

Närtrafik är en viktig länk mellan landsbygd och tätort för personer som bor utanför stadskärnan och har längre avstånd till närmaste hållplats för linjetrafik.

För att boka din resa med Närtrafik behöver du ringa till beställningscentralen, som är öppen mellan kl. 07.00-23.00 alla dagar i veckan. Du behöver boka din resa minst två timmar före önskad avresa. Varje vecka kan du boka upp till sex enkelresor. Det finns olika krav för att få tillgång till Närtrafik. Läs mer på Jönköpings länstrafik hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 mars 2023