Årets Förskolekraft 2023 finns i Aneby!

Malin Gummesson under prisutdelningen.

Malin Gummesson under prisutdelningen.

Utmärkelsen Årets Förskolekraft 2023 tilldelas Malin Gummesson, leg. förskollärare på Vireda förskola i Aneby. Hon får priset för sin drivkraft och helhetstänk som gynnar förskolans utveckling och barnens bästa. Priset delas ut under förskoledagarna i Stockholm.

– Jag är jätteglad för utmärkelsen och att mitt arbete blir uppmärksammat och uppskattat. Det känns roligt att jag som arbetar på en liten landsbygdsförskola i lilla Vireda kan bli uppmärksammad nationellt, säger Malin Gummesson.

Vad är det viktigaste i ditt arbete?

Det viktigaste är barnen med sin glädje och sina fina och kloka tankar kring världen. Viktiga är även vårdnadshavarna och mina kollegor som dagligen hjälper och utvecklar mig.

Vad får dig att behålla ditt engagemang för ditt arbete?

Att jag får ta ett stort ansvar och att vi i arbetslaget får driva arbetet på vår förskola tillsammans med rektor. Vi har en stor frihet i att planera verksamheten, utveckla våra lärmiljöer och i arbetet med utomhuspedagogik. Vi har också ett nära samarbete med vårdnadshavarna som bidrar till att utveckla vår lärmiljö på förskolan.

Juryns motivering:

”Årets Förskolekraft ser till att förskolor i landsbygd ligger i framkant och får saker att hända i verksamheten. Hon är en ”doer” som leder lärgrupper och tar tag i att fixa praktiska saker – som att gräva ner en roddbåt på gården i projektet om vatten eller tillsammans med arbetslaget planera en arbetskväll med vårdnadshavare för att förändra i utemiljön. Årets Förskolekraft tar ansvar för helheten och bistår gärna andra förskolor i området när de behöver hjälp. På så sätt ser hon den röda tråden i alla tre förskolor och har tillsammans med rektor tagit fram en strategisk plan för utveckling inom hela förskoleområdet. Hon handleder studenter under deras VFU vilket främjar såväl sin egen som studentens och hela arbetslagets utveckling.

Med sitt driv, sin energi och sitt engagemang gynnar Malin Gummesson utvecklingen och måluppfyllelsen både i den egna förskolan och i hela rektorsområdet – för barnens bästa. En riktig förskolekraft!”

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2023