Vedbo vindkraftspark invigd och Aneby kommun blir en plusenergikommun

Bild

Foto: Vindin Vedbo AB

Vedbo vindkraftspark är nu invigd i Aneby kommun och genererar energi till 44 000 hushåll

Nu har Vedbo vindkraftspark tagits i drift och invigts. Av de totalt 20 vindkraftverken är 12 av dem belägna i Aneby kommun. Med hjälp av 20 turbiner producerar vindkraftsparken tillräckligt med energi för att täcka behoven hos 44 000 hushåll. Aneby kommun är därmed en plusenergikommun – en kommun där mer förnybar energi produceras än vad som totalt används. Vid invigningen deltog representanter från både Aneby och Jönköpings kommun, vindkraftsbolagets ledning, markägare och representanter från olika föreningar i närområdet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2023