Aneby kommun och Polisen presenterar medborgarlöfte för 2023-2024

Bild

Beata Allen, kommunstyrelsens ordförande Aneby kommun, Mathias Ljung, Tf lokalpolisområdeschef Aneby kommun lokalpolisområde Höglandet.

Aneby kommun och Polisen har presenterar medborgarlöfte för att främja tryggheten och minska brottsligheten under åren 2023-2024. Medborgarlöftet handlar om att öka tillgängligheten hos polisen, skapa en säker trafikmiljö och bekämpa narkotikabruk.

För att åstadkomma det som är överenskommet i medborgarlöftet kommer följande aktiviteter att genomföras:

  • Polisen ska vara tillgänglig för poliskontoret och närvarande i Anebys centrala delar med kontaktskapande verksamhet vid fasta tidpunkter.
  • Kommunen ska upplåta en lämplig lokal och informera på sin hemsida om öppettider.
  • Polisen ska identifiera ungdomar främst i åldern 21 år och yngre som brukar narkotika.
  • Polisen ska genomföra minst tio riktade insatser för att upptäcka fler narkotikabrott främst bland unga.
  • Polisen ska genomföra trafikkontroller i syfte att bidra till en säker trafikmiljö.
  • Kommunen ska genomföra två trygghetsvandringar tillsammans med polisen.
  • Kommunen ska tillsammans med polisen och andra aktörer i kommunen arbeta brottsförebyggande enligt konceptet EST, effektiv samordning för trygghet
  • Kommunen ska fortsätta sitt aktiva arbete med frågor rörande alkohol, narkotika, doping och tobak.
  • Kommunen ska aktivt arbeta för en hög skolnärvaro.
  • Under året genomföra minst fyra samverkansmöten om de pågående aktiviteterna.

Enligt medborgarundersökningar önskar kommunens invånare ökad tillgänglighet och närvaro från polisen, vilket har påverkat utformningen av medborgarlöftena. Under året kommer det genomföras minst fyra samverkansmöten för att utvärdera arbetet. Medborgarlöften är en vidareutveckling av dagens samverkansöverenskommelser och en del av polismyndighetens styrmodell. Genom att basera målen på den lokala lägesbilden och involvera invånare och medarbetare i processen strävar man efter att skapa konkreta åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2023