Parkskolan tilldelas utmärkelsen "Skola för Hållbar Utveckling" av Skolverket

Bild

Bild på personal från Parkskolan. Från vänster Anna Wijk, Lislott Adolfsson, Linda Bodin, Mona Karlsson och Sanne Berglin.

Parkskolan tilldelas utmärkelsen "Skola för Hållbar Utveckling" av Skolverket. Utmärkelsen tilldelas skolor som har goda förmågor att arbeta med hållbar utveckling i sin undervisning och verksamhet.

Skolverket menar att Parkskolan följer huvudprinciperna för lärande för hållbar utveckling. Om tre år ska skolan skicka in en förnyad ansökan för att kunna behålla utmärkelsen.

Utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" hade inte varit möjlig utan den fantastiska och engagerande personal som finns på vår skola. Utmärkelsen är en bekräftelse på det goda arbete som görs när det gäller arbetet med hållbar utveckling, säger Anna Wijk, rektor på Parkskolan.

"Skola för Hållbar Utveckling" är en utmärkelse som tilldelas skolor som visar en utmärkt förmåga att integrera hållbar utveckling i sin undervisning och verksamhet. Utmärkelsen uppmuntrar skolor att fortsätta sitt arbete med hållbarhet och sträva efter en bättre framtid för alla.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2023